SMA Management en Advies

 

Diensten van SMA Management en Advies


Bestuur & toezicht

SMA ondersteunt bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties bij de invulling van hun rollen en taken. Met advies en trainingen zorgen wij voor een optimale samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.  

Strategie & verandering

SMA helpt corporaties bij het formuleren van een nieuwe strategie en prikkelt om tot een passende maar ook uitdagende vernieuwing van de organisatie te komen. 

Vastgoed

SMA adviseert corporaties bij het vormgeven van het portefeuillemanagement en het in relatie daarmee organiseren van een uiterst efficiënt onderhoud van de woningvoorraad. 

ICT en het verbeteren van de dienstverlening

SMA ondersteunt corporaties bij het digitaliseren van hun dienstverlening. Wij helpen een dienstverleningsconcept en een klantstrategie te formuleren en te implementeren. Wij geven advies over de ontwikkeling en beheersing van een moderne ICT-huishouding en het beveiligen daarvan tegen het lekken van data. 

Interim Management

SMA levert interim managers in diverse disciplines. Van Managers Wonen tot ICT-specialisten. Op verzoek geven wij u informatie over hun inzetbaarheid en meerwaarde voor uw organisatie.

Software

Met onze dochteronderneming  JEMS Change & Development (zie www.jems4change.nl)  leveren wij de softwaretool Performance Scan waarmee de bestuurder en het MT snel inzicht kunnen krijgen in de financiële gevolgen van beleidskeuzes. Via JEMS leveren wij ook de zeer innovatie softwaretool Employ waarmee corporaties structureel kunnen sturen op de employability van het personeel.