SMA Management en Advies

 

Diensten van SMA Management en Advies

Bestuur & toezicht

SMA ondersteunt bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties bij de invulling van hun rollen en taken. Met advies en trainingen zorgen wij voor een optimale samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.  SMA is tevens ervaren in het ondersteunen van raden van toezicht bij het uitvoeren van hun (zelf)evaluatie. Daarnaast adviseren wij de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder over de inrichting van control- en prestatiesystemen.

Strategie & verandering

SMA helpt corporaties bij het formuleren van een nieuwe en maatschappelijk relevante strategie en prikkelt om tot een passende maar ook uitdagende vernieuwing van de organisatie te komen. Structuur volgt strategie is daarbij niet ons enige adagium! Wij geven veel aandacht aan het vormgeven van een kennisontwikkelingsstructuur die de organisatie een groter vermogen geeft haar doelen te realiseren. 

Vastgoed

SMA adviseert corporaties bij het vormgeven van het portefeuillemanagement en het in relatie daarmee organiseren van een uiterst efficiënt onderhoud van de woningvoorraad waarbij de besparingen kunnen oplopen tot wel 15% van het oorspronkelijk ingerekende bedrag. Ook adviseren wij bij het vormgeven van verduurzamingsprogramma's die eveneens aansluiten op de portefeuillestrategie. 

ICT en het verbeteren van de dienstverlening

SMA ondersteunt corporaties bij het digitaliseren van hun dienstverlening onder andere met het formuleren van een ICT-beleid en een klantstrategie. Wij geven advies over de ontwikkeling en beheersing van een moderne ICT-huishouding en het beveiligen daarvan tegen het lekken van data. SMA is ook ervaren bij het ondersteunen bij de inkoop van software en weet daarbij voor de corporatie besparingen te realiseren zonder op de kwaliteit in te boeten.

Interim Management

SMA levert interim managers in diverse disciplines. Van Managers Wonen tot ICT-specialisten. Op verzoek geven wij u informatie over hun inzetbaarheid en meerwaarde voor uw organisatie.